В списание  „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., са публикуване част от докладите представени на конференцията „ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ“ проведена през май 2017 година. Те мога да бъдат намерени на: този линк.