На 26 и 27 май 2017г. в хотел „Хемус“, град София SIETAR-България и Международно дружество „Елиас Канети“ с любезното съучастие на Сдружение „Етнотолеранс“ и електронното списание „Реторика и комуникации“ проведоха конференция на тема: „ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ“

Основните проблемно-тематични секции бяха:

  • Интеркултурализъм в новата гео-политическа ситуация.
  • Нови измерения на интеркултурализма в образованието, езиковедските и литературни изследвания и практики.
  • Билингвизъм в науките за образованието и филологията:

- Овладяване на езика в детска възраст (психолингвистични, социолингвистични и др. аспекти)

-    Методика на преподаване на деца с друг майчин език в предучилищна и начална училищна възраст.

В конференцията взеха участие над 50 човека  – университетски преподаватели, учители, експерти от НПО сектора, гости от български училища в Германия и др.