В електронното научно списание „Реторика и комуникации“ в 26 брой, януари 2017 са публикациите от конференцията на SIETAR, проведена на 1 юли 2016 г. Те могат да бъдат прочетени на този линк