На 11-12 март 2020г. в София ще се проведе втората работна среща по проекта "TEACH". Ще бъдат обсъдени скалите и въпросниците за изследване на отношението към конспиративните теории в страните партньори.