ПРОЕКТИ >> ЗАСИЛВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ЧРЕЗ ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗЛИЧИЕТО


Засилване на демокрацията чрез признаване на различието

Проектът е резултат от съвместна работа на Сдружение "Етнотолеранс", доброволци от Корпуса на мира и един представител на американската програма "Фулбрайт" и се финансира от Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България.

При конструирането на този проект философията на интеркултурната педагогика беше използвана като основополагаща методология. В нея бяха заложени някои обективни дадености, свързани с актуалната ситуация в българското училище, което наред с другите си сериозни проблеми има да решава няколко много важни - за интеркултурното образование в светлината на основните етноси у нас и за ранното отпадане на учениците от ромски произход.

В рамките на проекта бяха реализирани три едноседмични лагер-семинара за ученици-роми от горните класове на училища от градовете Шумен и Нови Пазар (лагерът беше в местността Кирека – близо до Мадарския конник), Кърджали и Пазарджик и един мултиетнически лагер под мотото „Освободи съзнанието си” (Free your mind).

Стратегическата цел на тези лагери беше да се повиши признаването и оценяването на различните етнически групи в България и да се увеличи толерантността между представители на отделните културите.

В работната програма на мултиетническия лагер всеки ден имаше дейност, посветена на една от основните етнически групи в България, реализирана най-често чрез среща с изявен представител на етноса – туркиня, лидер на неправителствена организация, учител в ромско училище; евреин, работещ в неправителствена организация, известен журналист; арменец – доцент по конституционно право; българин – професор и настоящ ректор на университет, българин – автор на програма РаМо, лидер на неправителствена организация с богат опит в областта на междукултурното образование.

Специални гости бяха и културният аташе в Посолството на САЩ в България Рафи Балян – председател на Комисията “Демокрация” и Шараф Амимед – представител на Програмата на ООН за развитие и консултант на българското правителство по етническите програми и програмите, свързаните с деца и възрастни с неравностойно положение.

Със заслужена гордост можем да твърдим, че глобалната цел – постигане на толерантност в действие беше постигната. Нещо повече – създадените нови приятелства между децата от различните етнически групи и краища на България не бяха забравени и не угаснаха. Участниците създадоха по своя инициатива електронна мрежа, като си размениха електронните адреси, на които продължават да изпращат своите съобщения за радостни събития, поздрави за празници или просто споделяне на нещата от живота.

Особено радостен е фактът, че този проект не остана в миналото, а идеите му са приети и се прилагат вече няколко години от нашите приятели от Фондация за мултиетническо сътрудничество “Напредък” – Пазарджик