ПРОЕКТИ >> ROMANINET


Проектът се реализира с помощта на Европейската комисия. Партньори по проекта са:
Ribeira do Louro Secondary School
www.ribeira.org
Asesoramiento, Tecnología e Investigación S.L.
www.atinservices.com
Fundación Secretariado Gitano
http://www.gitanos.org
Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Pastoral dos Ciganos
http://www.redesolidaria.org.pt/
Grup Scolar Industrial Victor Jinga
www.liceulvictorjinga.ro
SC CONCEPT CONSULTING
www.concept-consult.com
University of Manchester
www.manchester.ac.uk/

Целта на проекта е да се разработят мултимедийни материали по ромски език и култура в рамките на три курса, предназначени за ученици от началното и основното училище и студенти от хуманитарни специалности. Тези курсове ще бъдат преведени на български, испански, портургалски, английски и румънски език и ще мога да се ползват свободно в интернет.