ПРОЕКТИ >> КАРАГЬОЗ


Проектът се реализира с помощта на "Еврофутбол" ООД и Фондация "Работилница за граждански инициативи" в рамките на съвместна инициатива "ПЕЧЕЛИШ И ПОМАГАШ"

Карагьоз -завръщането на една традиция

Проектът на сдружение ЕТНОТОЛЕРАНС в партньорство с читалище „Назъм Хикмет” е първият в България, който си постави амбициозната цел да бъде пилотен – да възстанови практиката на този вид театър и по този начин да възвърне едно изчезнало фолклорно богатство.