ОБУЧЕНИЕ >> ТЕХНОЛОГИЯ


Технология за избор на учебници и форми на обучение

Обучението предлага възможности учителите да обогатят теоретичните си познания и практическите си умения за избор на учебници, като се запознаят с различни съвременни технологии за извършването на тази дейност.