<

ОБУЧЕНИЕ >> РЕТОРИКА


Реторика и делова комуникация

Програмата предлага възможност за разширяване и обогатяване на подготовката в областта на междуличностното общуване и социалната комуникация.

Основната цел на курса е да се обогати реторическата култура на участниците и те да придобият не само знания, но и умения да познават и да използват различни видове устни изказвания с цел убеждаване на клиента и аудиторията.