ОБУЧЕНИЕ >> ПОДГОТОВКА НА ОБУЧИТЕЛИ


Подготовка на обучители за провеждане на тренинг с възрастни

Цели:

Очаквани резултати:

Съдържание: