ОБУЧЕНИЕ >> МОНИТОРИНГ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИ


Мониторинг на образователни системи

Обучението по „Мониторинг на образователни системи” разкрива възможности учителите и директорите да обогатят теоретичните си познания и практическите си умения за оценяване на образователни системи като се запознаят с различни съвременни технологии за извършването на мониторинг.