ОБУЧЕНИЕ >> МУЛТИКУЛТУРНА КЛАСНА СТАЯ


Мениджмънт на мултикултурната класна стая в началното училище

Програмата за квалификационния курс включва следните теми за теоретично представяне:

Теми за практически занимания: