ОБУЧЕНИЕ ЧИТАЛИЩЕ


Читалището - център за успешна интеркултурна комуникация

Програма за еднодневно обучение

Две презентации
  • Читалището като център за успешна интеркултурна комуникация
  • Проект – модел за партньорство между НПО и читалище

Работа в малки групи

Обща дискусия

Обратна връзка

Консултация