НОВИНИ >> ДЕБОРА СМИТ


Г-жа Дебора Смит – културен аташе и директор на Програмата „Комисия Демокрация” при Посолството на САЩ се срещна с екипа на Сдружение “Етнотолеранс”, който под ръководството на доц. д-р Янка Тоцева – преподавател в Педагогическия факултет на Шуменския университет, осъществи през миналата година проект “Засилване на демократизацията чрез признаване на различието”. Проектът бе финансиран от Демократичната комисия към Американското посолство у нас и бе проведен с активното участие на 15 доброволци от “Корпуса на мира”. В дейностите по проекта взеха участие над 100 деца и младежи от ромски произход.