НОВИНИ >> ЖИВО НАСЛЕДСТВО


Сдружение „ЕТНОТОЛЕРАНС” в партньорство с НЧ „Назъм Хикмет” – Шумен спечели финансиране на Проекта „Карагьоз – завръщането на една традиция” по Програма „Живо наследство 2007” на ФРГИ – съвместна инициатива с Еврофутбол „Печелиш и помагаш”.