НОВИНИ >> ФОРУМ


Във връзка с Европейската година на интеркултурния диалог на 16 и 17 май 2008 година в ДИПКУ – гр.Варна се проведе Дискусионен форум по проблемите на интеркултурното образование. Форумът се организира от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, ДИПКУ – гр.Варна и Колеж – гр.Добрич. В дискусията участваха учени и изследователи от социалните и хуманитарни науки, които са с доказан принос в областта на интеркултурното образование, както и представители на третия сектор.

Основните тематични направления бяха :

  1. Детската градина – първи срещи с различието.
  2. Мултикултурна класна стая.
  3. Интеркултурен диалог в извънкласните и извънучилищните дейности.
  4. Интеркултурни взаимодействия в системата на висшето и продължаващото образование.