ГАЛЕРИЯ >> ЗАСИЛВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ЧРЕЗ ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗЛИЧИЕТО

Участниците

Сара

Иван

Мери и Браян

Асен

Илия

Янка

Мариян и компания

Браян, Радостина и Джоуди

... и още, и още...

Някои от нашите гости и приятели:

Рафи Балян

Шараф Амимед

Мерал Мехмед

Станимир Кискинов

Илиян Ризов

и много други...