МОНИТОРИНГ НА ЕТНОЦЕНТРИЗМА III-IV КЛАС


Екипът изказва благодарност на РИО на МОН – гр.Шумен и на началните учители от общините: Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово и Хитрино за тяхното любезно съдействие и компетентната помощ за реализирането на част от изследователската работа по проекта.

Съдържание

Въведение
Янка Тоцева

Учебниците по литература (читанките) за трети и четвърти клас в контекста на интеркултурния диалог
Калина Йочева

Анализ на интеркултурния потенциал на действащите учебни комплекти по математика за трети и четвърти клас
Антон Моллов

Мониторинг на етноцентризма в учебниците по “Човекът и обществото” за трети и четвърти клас
Наталия Витанова, Снежана Лазарова

Оценявяне на възможностите на учебниците по „Човекът и обществото” за трети и четвърти клас да реализират интеркултурни цели
Наталия Витанова, Снежана Лазарова

Мониторинг на етноцентризма в учебното съдържание, представено в учебниците по музика за трети и четвърти клас
Янка Тоцева, Мерал Мехмед

Общи изводи
Янка Тоцева

Заключение
Илиян Ризов

Приложения