МОНИТОРИНГ НА ЕТНОЦЕНТРИЗМА I-II КЛАС


Екипът изказва благодарност на РИО на МОН – гр.Шумен и на началните учители от общините: Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово и Хитрино за тяхното любезно съдействие и компетентната помощ за реализирането на част от изследователската работа по проекта.

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ
Янка Тоцева

Етноцентризъм, образование, учебници
Иван П. Иванов

Модел за мониторинг на етноцентризма и оценка на интеркултурния потенциал на учебниците
Илиян Ризов
Марияна Минчева-Ризова

Учебниците по литература (читанките) за първи и втори клас в контекста на интеркултурния диалог
Калина Йочева

Мониторинг на етноцентризма в учебното съдържание, представено в учебниците по Роден край и Околен свят
Наталия Витанова, Снежана Лазарова

Мониторинг на етноцентризма в учебното съдържание, представено в учебниците по музика за първи и втори клас
Янка Тоцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Янка Тоцева

ПРИЛОЖЕНИЯ

Шумен, 2004
Издателство на ШУ “Епископ Константин Преславски”
ISBN 954-577-285-9